Telefon: 03 / 839 12 40

Eko šola

EKO branje

Drugi teden v januarju 2018 je na POŠ Bočna potekal v znamenju »ekobranja za ekoživljenje«,  projekta, ki spada v okvir Ekošole. Z učenci POŠ Bočna smo najprej prebrali knjigo Leopolda Suhodolčana, Lipko in KošoRok, nato pa še knjigo Nurie Jimenez Skrbimo za naš planet. Odpadki fej!
Sledil je debatni krožek, v katerem smo se lotili problematike onesnaževanja našega okolja z različnimi vrstami odpadkov, povedali, kakšna je pri tem naša odgovornost in kaj lahko storimo za čistejši in bolj zdrav jutri. Dotaknili pa smo se tudi pomena naših gozdov in njihovega varovanja.

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Zadnji teden v novembru in prvi teden v decembru je na naši šoli potekal Evropski teden zmanjševanja odpadkov. V Sloveniji vsak od nas povprečno zavrže več kot deset kilogramov še uporabnih predmetov na leto, in sicer predvsem zato, ker kupimo več, kot potrebujemo.
Učenci so na preprost način poskrbeli, da odvečni predmeti niso končali med odpadki, temveč zaživeli novo življenje in tako aktivno pripomogli k zmanjšanju števila odpadkov.

Tradicionalni slovenski zajtrk

17. novembra smo izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk, vseslovenski projekt, ki je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije.
Na ta dan so otroci zajtrkovali tradicionalne slovenske jedi (kruh, med, maslo, mleko in jabolko) iz domačega, lokalnega okolja. Seznanili so se s pomenom zajtrka, čebel, kmetijstva, zdravega načina prehranjevanja in življenja ter uporabe kakovostne, sveže hrane iz lokalnega okolja.

MLADI V SVETU ENERGIJE – NATEČAJ DRUŽBE GEN IN EKOŠOLE

Med aktivnostmi, ki smo jih v našem razredu izvajali za Eko šolo, je bilo tudi sodelovanje na natečaju firme GEN-i z naslovom Mladi v svetu energije.
 
Razpis je veleval, da izdelamo maketo elektrarne, ki pa naj bo malce fantazijska, drugačna, inovativna – skratka nekaj posebnega.
 

MLADI V SVETU ENERGIJE – 2016/2017 – GLAVCE

Smo učenci  3. c in 4. c razreda kombiniranega oddelka podružnične šole BOČNA, ki spada k OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad. V razredu nas je 8, od tega smo 3 četrtošolci in 5 tretješolcev. Učiteljica nas je navdušila za izdelavo makete elektrarne za natečaj Ekošole in nastale so kar 4 (štiri).

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE


 
Učenci razrednega pouka so brali poučne knjige z ekološko vsebino. V današnjem času (času informacijsko – komunikacijskih tehnologij) je ta dejavnost še posebej nujna in pomembna.
Ob zgodbicah so razvijali kreativno mišljenje, izmenjavali izkušnje in izvajali različne aktivnosti (ustne, pisne, likovne). Zgodbice so jim bile všeč, saj so jim na zanimiv način predstavile pravilni odnos do varovanja okolja.

TENŠ - Termoelektrarna Nova Štifta


 
Učenci tretjega in četrtega razreda POŠ Nova Štifta smo izdelali maketo svoje termoelektrarne. Imenovali smo jo TENŠ - Termoelektrarna Nova Štifta.
Naša termoelektrarna naj bi kot vir energije uporabljala sekance in sicer zato, ker živimo v okolju, kjer je veliko lesa, in ker je les obnovljivi vir narave. Manj kvaliteten les in grmovje bi zmleli v sekance in z njimi ogrevali kotle v naši termoelektrarni.

ČIŠČENJE OKOLICE ŠOLE


 
V petek, 7. 4. 2017, smo imeli učenci 3. a razreda čistilno akcijo v okolici šole.
Pred čiščenjem smo si nadeli na roke zaščitne rokavice, vzeli vreče za smeti in odšli na delovno akcijo. Nabrali smo tri srednje velike vreče odpadkov. Največ jih je bilo iz plastike in papirja.

Strani

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.