Telefon: 03 / 839 12 40

Eko šola

MLADI V SVETU ENERGIJE – NATEČAJ DRUŽBE GEN IN EKOŠOLE

Med aktivnostmi, ki smo jih v našem razredu izvajali za Eko šolo, je bilo tudi sodelovanje na natečaju firme GEN-i z naslovom Mladi v svetu energije.
 
Razpis je veleval, da izdelamo maketo elektrarne, ki pa naj bo malce fantazijska, drugačna, inovativna – skratka nekaj posebnega.
 

MLADI V SVETU ENERGIJE – 2016/2017 – GLAVCE

Smo učenci  3. c in 4. c razreda kombiniranega oddelka podružnične šole BOČNA, ki spada k OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad. V razredu nas je 8, od tega smo 3 četrtošolci in 5 tretješolcev. Učiteljica nas je navdušila za izdelavo makete elektrarne za natečaj Ekošole in nastale so kar 4 (štiri).

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE


 
Učenci razrednega pouka so brali poučne knjige z ekološko vsebino. V današnjem času (času informacijsko – komunikacijskih tehnologij) je ta dejavnost še posebej nujna in pomembna.
Ob zgodbicah so razvijali kreativno mišljenje, izmenjavali izkušnje in izvajali različne aktivnosti (ustne, pisne, likovne). Zgodbice so jim bile všeč, saj so jim na zanimiv način predstavile pravilni odnos do varovanja okolja.

TENŠ - Termoelektrarna Nova Štifta


 
Učenci tretjega in četrtega razreda POŠ Nova Štifta smo izdelali maketo svoje termoelektrarne. Imenovali smo jo TENŠ - Termoelektrarna Nova Štifta.
Naša termoelektrarna naj bi kot vir energije uporabljala sekance in sicer zato, ker živimo v okolju, kjer je veliko lesa, in ker je les obnovljivi vir narave. Manj kvaliteten les in grmovje bi zmleli v sekance in z njimi ogrevali kotle v naši termoelektrarni.

ČIŠČENJE OKOLICE ŠOLE


 
V petek, 7. 4. 2017, smo imeli učenci 3. a razreda čistilno akcijo v okolici šole.
Pred čiščenjem smo si nadeli na roke zaščitne rokavice, vzeli vreče za smeti in odšli na delovno akcijo. Nabrali smo tri srednje velike vreče odpadkov. Največ jih je bilo iz plastike in papirja.

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE


 
V okviru projekta Ekošola smo učenci 7. razreda prejeli nalogo, da v mesecu februarju preberemo »ekoknjigo«, izdelamo plakate in se predstavimo mlajšim učencem.
Najprej smo si razdelili teme iz ekoknjige Šolski ekološki vodnik in se razdelili v skupine. Oblikovali smo 7 skupin z naslednjimi temami: Biodiverziteta in izumiranje vrst, Varovanje zraka in gozdov, Onesnaževanje celinskih voda, Razvoj človeštva, Obnovljivi viri energije, Onesnaževanje morij in oceanov, Varčujmo z električno energijo.

Posadili smo lipo

SADIKA LIPE
Čebelarska zveze Slovenije s partnerjema Zavodom za gozdove Slovenije in Semenarno Ljubljana je podarila OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad sadiko lipe, ki so jo posadili učenci 6. razreda 20. 4. 2017 ob lokostrelskem igrišču.

EKO SMREKA - NAGRADNI NATEČAJ »DELUJ EKO – OHRANI ČEBELO IN SMREKO«

Organizatorja natečaja »Deluj eko – ohrani čebelo in smreko« sta Medex, d. o. o. in Hofer, d. o. o.
V nagradnem natečaju so sodelovali učenci od prvega do četrtega razreda OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad ter podružnične šole Bočna in Nova Štifta.
Učiteljice so učence najprej seznanile z vsebino natečaja, nato pa so se z njimi pogovarjale o pomenu in varovanju gozda ter čebel.

Strani

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.