Telefon: 03 / 839 12 40

Interesne delavnosti v šolskem letu 2016/17

Interesne dejavnosti
Izvajajo se po programih, ki jih skupaj z učenci pripravijo mentorji dejavnosti.
Odvijajo se po pouku. Način dela je oblikovan na osnovi Programa smernic za interesne dejavnosti.

Zbirnik interesnih dejavnosti v šolskem letu 2016/17
Naziv dejavnosti Učitelj – izvajalec
MPZ  Eva Stvarnik
OPZ   Eva Stvarnik
OPZ   Eva Stvarnik
OPZ   Eva Stvarnik
kolesarski izpit Nada Fridman
lutke Jurij Repenšek
naravoslovje - čebelarstvo Anda Kavčič
miškina mala šola Irena Poznič
mala nemščina Alenka Mozgan
planinčki Jelka Grudnik
vesela šola Jelka Grudnik
ustvarjalnice Nada Fridman
likovne igrarije Jurij Repenšek
kuharije Marta Tesovnik
lokostrelstvo Vojko Colnar
računalništvo Duša Colnar
matematične delavnice Duša Colnar
folklora Marija Vincek
športni krožek Zlatko Kompan
angleški krožek Tjaša Repenšek
ustvarjalnice Bojana Rihter
šahovski krožek Marija Pustoslemšek
Športni krožek Jelka Grudnik
eko krožek Suzana Pečnik
športni krožek Marija Vincek