Telefon: 03 / 839 12 40

PONUDBA DEJAVNOSTI RaP V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 NA OSNOVNI ŠOLI FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD

Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad se je v šolskem letu 2018/2019 pridružila 18 osnovnim šolam v Republiki Sloveniji, ki so začele poskusno uvajati razširjeni program (RaP) v osnovne šole. Temeljni namen razširjenega programa je vsem učencem omogočiti zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam ob smiselnem upoštevanju individualnih pričakovanj.
V okviru RaP so se tako oblikovala 3 temeljna področja dejavnosti, ki podpirajo celostni razvoj učencev in so predstavljena v spodnji skici.
 
 
V okviru zgoraj navedenih področij in podpodročij lahko tako naši učenci izberejo dejavnosti, ki podpirajo njihove interese, talente in želje.
Ker se je z uvajanjem RaP ukinilo poimenovanje dejavnosti, kot so bile podaljšano bivanje, dopolnilni, dodatni pouk in interesne dejavnosti oz. so te dejavnosti poimenovane drugače, vas prosimo, da pregledate seznam dejavnosti, ki jih bo naslednje šolsko leto naša šola ponudila v okviru RaP, in izberete tiste dejavnosti, ki vam ustrezajo.

 
 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.