Telefon: 03 / 839 12 40

Šolski okoliš

Zavod je ustanovljen za opravljanje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja:

  • Območje, s katerega se vpisujejo otroci v matično šolo Frana Kocbeka Gornji Grad, obsega naslednja naselja: Rore, Šokat, Tajna, Lenart, Florjan in Dol.
  • Območje, s katerega se otroci vpisujejo v Podružnično šolo Nova Štifta, obsega naslednja naselja: Tirosek, Šmiklavž, Zgornji Dol.
  • Območje, s katerega se otroci vpisujejo v Podružnično šolo Bočna, obsega naslednja naselja: Kropa, Čeplje, Slatina, Podhom, Otok in Delce.

 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.