Telefon: 03 / 839 12 40

Šolski okoliš

Zavod je ustanovljen za opravljanje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja:

  • Območje, s katerega se vpisujejo otroci v matično šolo Frana Kocbeka Gornji Grad, obsega naslednja naselja: Rore, Šokat, Tajna, Lenart, Florjan in Dol.
  • Območje, s katerega se otroci vpisujejo v Podružnično šolo Nova Štifta, obsega naslednja naselja: Tirosek, Šmiklavž, Zgornji Dol.
  • Območje, s katerega se otroci vpisujejo v Podružnično šolo Bočna, obsega naslednja naselja: Kropa, Čeplje, Slatina, Podhom, Otok in Delce.