Telefon: 03 / 839 12 40

MLADI V SVETU ENERGIJE – 2016/2017 – GLAVCE

Smo učenci  3. c in 4. c razreda kombiniranega oddelka podružnične šole BOČNA, ki spada k OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad. V razredu nas je 8, od tega smo 3 četrtošolci in 5 tretješolcev. Učiteljica nas je navdušila za izdelavo makete elektrarne za natečaj Ekošole in nastale so kar 4 (štiri).
Prva je izdelek naših fantov. Patrik, Matevž in Izak so si zamislili vaško elektrarno z naslovom: Zračno-sončna termoelektrarna Bočna. Njene dele so nabrali iz kupa odpadnega električnega in elektronskega materiala, ki smo ga znosili skupaj, jih povezali in poimenovali ter opisali njeno delovanje. Bistvo je, da bi kombinirali sončno in »zračno« energijo in nastavili turbino, generator in še kaj, da bi stekla proizvodnja elektrike. Bilo bi je dovolj za našo vas, vsi, ki bi jo pomagali graditi, pa bi imeli elektriko zastonj.
Drugo elektrarno so sestavile tri deklice: Zoja, Klara in Maja. Zamislile so si vetrno elektrarno, ki bi delovala na ravnem polju naše doline, kjer vedno piha veter. Všeč jim je, da je veter obnovljiva energija in ga (skoraj) nikoli ne zmanjka. Poleg vetrnice je zbirna postaja za elektriko, od tam pa gre naprej …
 
Tretja maketa je nastala v sodelovanju učiteljice in Rebeke, malo so pomagala še druga tri dekleta, nekaj pa tudi fantje. Maketa je sestavljena iz samih odpadnih elementov: elektronskih, elektro in podobnih, ki smo jih poprej zbirali. Dali so nam jih strici, sosedje in atiji. Ta elektrarna je posebne vrste: v velik silos na začetku bi dali vse grde besede, težave, stiske, slabo voljo in napake tega sveta. Poslali bi jih skozi ozko grlo v sevalni stroj, ki bi vse zlo uničil, predelal, spremenil in preko preostalih naprav poslal v svet pozitivno energijo, dobro voljo, veselje in prijaznost. Ob izgorevanju vsega slabega bi dobili posebno elektriko, ki bi gnala vse stroje in naprave za dobro ljudi. Če bi nanjo priključili kakšno vojaško stvar ali kaj zlobnega, bi takoj nehala teči in naprava ne bi delovala.
Tej elektrarni smo dali ime  ČAR (OB) NA   ELEKTRARNA.
 
Avtor četrte elektrarne je naš sošolec, tretješolec Ožbej, ki si jo je zamislil, skiciral in jo opisal povsem sam, potem pa atija naprosil, da mu je pripravil sestavine v domači delavnici. Vse elemente je sestavil skoraj sam (tega ni počel prvič), nekaj mu je pomagal brat, ki hodi v 7. r, nekaj pa ati. Ožbej sam pravi takole: »Ta elektrarna je vetrna, a deluje že na zelo majhno moč vetra. Ima glavno zgradbo, v kateri se nabira elektrika, nato je razpeljana po hiškah. Vetrnice so tri. Vsaka hiška ima svoje stikalo za vklop in izklop toka, v vsaki svetijo lučke (male žarnice), ki so vsaka zase speljane iz centrale v hiško. Dodan je tudi motorček, ki poganja (vrti) vetrnice. To je pametna elektrarna, ki bi jo nekoč rad imel tudi sam.«
Učenec je ob izdelavi te makete vse sošolce sproti seznanjal s fazami dela, delovanjem in nastajanjem makete. Posamezne faze so poslikane, posnel je tudi video o delovanju in ga predstavil pri pouku. Vsi so ga radi poslušali, ga občudovali in zdaj stiskajo pesti, da bi bil nagrajen!
Učenci 3. c in 4. c razreda POŠ Bočna
Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.