Telefon: 03 / 839 12 40

Šolski sklad

 


Blagajniško poročilo šolskega sklada na dan 31.8.2021
 

Šolski sklad:

Člani nadzornega sveta:

  • predstavniki staršev: Polona Krutil, Vesna Vidmar, Jasmina Fedran
  • predstavniki šole: Jure Repenšek, Tanja Mermal, Jelka Grudnik
  • predstavnik vrtca: Tina Fale

Načrtovano pridobivanje sredstev:

  • dobrodelni koncert, prodaja izdelkov
  • donatorji, prispevki staršev
  • Mladinska knjiga

Načrt porabe sredstev:

Na osnovi vlog v skladu s Pravilnikom o ustanovitvi šolskega sklada.

Obveščanje staršev:

  • Individualni sklepi.
  • Letno poročilo o delovanju na Svetu staršev, lahko tudi na uvodnem roditeljskem sestanku.
  • Letno poročilo na spletni strani šole.

 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.