Telefon: 03 / 839 12 40

Šolski sklad

 Poročilo za 2016.pdf

Šolski sklad:

Člani nadzornega sveta:

  • predstavniki staršev: Valerija Kerznar, Mateja Ogradi Urlep, Polona Krutil
  • predstavniki šole: Marija Grčar, Jure Repenšek, Marta Tesovnik
  • predstavnik vrtca: Zdenko Purnat

Načrtovano pridobivanje sredstev:

  • dobrodelni koncert, prodaja izdelkov
  • Drobtinica
  • donatorji
  • Mladinska knjiga, papirnica Venpro

Načrt porabe sredstev:

Na osnovi vlog v skladu s Pravilnikom o ustanovitvi šolskega sklada.

Obveščanje staršev:

  • Individualni sklepi.
  • Letno poročilo o delovanju na Svetu staršev, lahko tudi na uvodnem roditeljskem sestanku.
  • Letno poročilo na spletni strani šole.