Telefon: 03 / 839 12 40

Predmetnik

Predmeti

Število ur tedensko v razredih

Skupaj ur predmeta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

1631,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

1318,0

Angleščina

 

 

 

2

3

4

4

3

3

656,0

Likovna umetnost

2

2

2

2

2

1

1

1

1

487,0

Glasbena umetnost

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

452,0

Družba

 

 

 

2

3

 

 

 

 

175,0

Geografija

 

 

 

 

 

1

2

1,5

2

221,5

Zgodovina

 

 

 

 

 

1

2

2

2

239,0

Domovinska in državljanska kultura in etika

 

 

 

 

 

 

1

1

 

70,0

Spoznavanje okolja

3

3

3

 

 

 

 

 

 

315,0

Fizika

 

 

 

 

 

 

 

2

2

134,0

Kemija

 

 

 

 

 

 

 

2

2

134,0

Biologija

 

 

 

 

 

 

 

1,5

2

116,5

Naravoslovje

 

 

 

 

 

2

3

 

 

175,0

Nar. in tehnika

 

 

 

3

3

 

 

 

 

210,0

Teh. in tehnol.

 

 

 

 

 

2

1

1

 

140,0

Gospodinjstvo

 

 

 

 

1

1,5

 

 

 

87,5

Šport

3

3

3

3

3

3

2

2

2

834,0

Izbirni predmeti

 

 

 

 

 

 

2/3

2/3

2/3

204/306

 

Št. predmetov

6

6

6

8

9

11

12/13/14

14/15/16

12/13/14

Št. ur tedensko

20

21

22

23,5

25,5

25,5

27/28

27,5/

28,5

27,5/

28,5

Št. tednov

35

35

35

35

35

35

35

35

32

 

 

Odd. skupnost

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

103,5

 

 

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

3

3

150,0

Nar. dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

135,0

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

4

4

165,0

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

225,

 

Razširjen program

Neobvezni izbirni predmet

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

Prvi tuj jezik

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi tuj jezik

 

 

 

 

 

 

2

2

2

Računalništvo, drugi tuj jezik ali umetnost, šport, tehnika

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

ISP

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Dop.  in dodatni pouk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Interesne dejavnosti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.