Telefon: 03 / 839 12 40

Tekmovanja

Tekmovanja

 
Področje tekmovanja Datum Vrsta Razred Vodja
Nemščina november 2017 Nemščina 9. Alenka Mozgan
Zgodovina december 2017 Zgodovina 8., 9. Marija Pilko
Slovenščina december 2017
 
april 2018
Cankarjevo tekmovanje, Mehurčki
 
1.–9.
 
1.–3.
Marija Pilko, razredniki
Slovenščina sept.–april 2018 Bralna značka 1.–9. razredniki RS, Marija Pilko,
Slovenščina april 2018 Besedičica 6.–9. Zlatka M. Sredenšek, Mija Pilko
Angleščina November 2017 Angleščina 9. Tjaša Repenšek
Angleščina marec 2017 Angleška bralna značka 3.–9. Tjaša Repenšek,
Mateja Parfant
Nemščina marec 2018 Nemška bralna značka 4.–9. Alenka Mozgan
Matematika marec 2018 Matematični kenguru 1.–9. Dušanka Colnar
Matematika april, maj 2017 Računanje je igra 1.–4. razredniki
Matematika april 2018 Tekmovanje Bober 1.–9. Dušanka Colnar
Kemija januar 2018
 
Tekmovanje iz kemije 8., 9. Anda Kavčič
Biologija oktober 2017 Tekmovanje iz biologije 8., 9. Anda Kavčič
Biologija maj 2018 Mladi čebelarji 7. Anda Kavčič
Biologija oktober 2017 Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 7.–9. Anda Kavčič
Fizika februar 2018   8., 9. Robert Dimec
Lokostrelstvo december/ januar
april/maj
Šolsko, regijsko
državno
1.–9. Vojko Colnar
Program Zlati sonček september/junij Program Zlati sonček, Nogomet
Košarka
Badminton
Odbojka, Atletika
1.–9. Zlatko Kompan
Šport april, maj Program Krpan 4.–6. razredniki, Zlatko Kompan
Logika september 2017 Logika 5.–9. Dušanka Colnar
Biologija September 2017 Lesarski kviz 8. Anda Kavčič
Cici Vesela šola maj SLJ, NIT, SPO 1.–5. Razredniki, Jelka Grudnik
Vesela šola marec, april SLJ, NIT, DRU 4.–9. Jelka Grudnik
 
  • TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

         
         
         
         

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.