Telefon: 03 / 839 12 40

Tekmovanja

Tekmovanja 2021/2022
 
Področje tekmovanja Datum Vrsta Razred Vodja
Nemščina november 2021 Nemščina 9. Alenka Mozgan
Zgodovina december 2021 Zgodovina 8., 9. Marija Pilko, Natalija Stakne
Slovenščina november 2021
 
april 2022
Cankarjevo tekmovanje, Mehurčki 1.–9.
 
2.–3.
Marija Pilko, Z. M. Sredenšek, razredniki
Geografija januar 2022 Geografija 7.-9. Nerad B., Suhovršnik A.
Slovenščina sept.–april 2022 Bralna značka 1.–9. razredniki RS, Marija Pilko
Slovenščina december 2021 Besedičica 6.–9. Zlatka M. Sredenšek, Marija Pilko
Angleščina november 2021 Angleščina 8., 9. Tjaša Repenšek, Mateja Parfant
Angleščina marec 2022 Angleška bralna značka 3.–9. Tjaša Repenšek,
Mateja Parfant
Nemščina marec 2022 Nemška bralna značka 4.–9. Alenka Mozgan
Matematika marec 2022 Matematični kenguru 1.–9. Dušanka Colnar, Sanja Ograjenšek
Kemija januar 2022
 
Tekmovanje iz kemije 8., 9. Anda Kavčič
Biologija oktober 2021 Tekmovanje iz biologije 8., 9. Anda Kavčič
Biologija oktober 2021 Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 8., 9. Anda Kavčič
Fizika februar 2022   8., 9. Dušanka Colnar
Lokostrelstvo december/ januar
april/maj 2021/2022
Šolsko, regijsko
državno
1.–9. Marko Brinjovc
Logika september 2021 Logika 5.–9. Sanja Ograjenšek
Cici Vesela šola, Vesela šola marec 2022
april 2022
maj 2022
SLJ, NIT, SPO 1.–5.,
6.–9.
Razredniki,
Jelka Grudnik
Srečanje OtFS JSKD Mozirje marec 2022
17. 3. 2022
regijsko 1.–9. r. Marija Vincek
Glasbena olimpijada februar 2022 glasba 7.–9. Eva Stvarnik Britovšek
Turizmu pomaga lastna glava marec, april 2022   7.–9. Blanka Nerad, Slavica Suhovršnik
Mladi raziskovalci september–maj 2022 Raziskovalna dejavnost 7.–9. Dušanka Colnar
Nogomet starejši dečki oktober 2021 šport 8., 9. Marko Brinjovc
 
Nogomet mlajši dečki maj 2022 šport 5.–7. Marko Brinjovc
Nogomet mlajše deklice maj 2022 šport 5.–7. Marko Brinjovc
Košarka starejši dečki november 2021 šport 8., 9. Zlatko Kompan
Košarka starejše deklice november 2021 šport 8., 9. Zlatko Kompan
Košarka mlajši dečki februar 2022 Šport 5.–7. Zlatko Kompan
Košarka mlajše deklice februar 2022 Šport 5.–7. Zlatko Kompan
Odbojka starejši dečki december 2021 Šport 8., 9. Zlatko Kompan
Odbojka starejše deklice december 2021 Šport 8., 9. Marko Brinjovc
Odbojka mlajši dečki april 2022 Šport 5.–7. Zlatko Kompan
Odbojka mlajše deklice april 2022 Šport 5.–7. Marko Brinjovc
Kros oktober 2021 Šport 6.–9. Kompan, Brinjovc
Atletika
 
maj 2022 Medobčinsko, področno, državno 5.–9. Kompan, Brinjovc
 
Tekmovanje Zlati sonček, Krpan april 2002 Šolsko tekmovanje 1.–6. Razredniki, Kompan, Brinjovc

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.