Telefon: 03 / 839 12 40

Tekmovanja

Tekmovanja

Področje tekmovanja Datum Vrsta Razred Vodja
Nemščina november 2018 Nemščina 9. Alenka Mozgan
Zgodovina december 2018 Zgodovina 8., 9. Marija Pilko
Slovenščina december 2018
 
april 2019
Cankarjevo tekmovanje
Mehurčki
 
1.–9.
 
1.–3.
Marija Pilko,
Z. M. Sredenšek,
razredniki
Slovenščina sept.–april 2019 Bralna značka 1.–9. razredniki RS,
Marija Pilko
Slovenščina december 2018 Besedičica 6.–9. Zlatka M. Sredenšek, Marija Pilko
Angleščina november 2018 Angleščina 9. Tjaša Repenšek
Angleščina marec 2019 Angleška bralna značka 3.–9. Tjaša Repenšek,
Mateja Parfant
Nemščina marec 2019 Nemška bralna značka 4.–9. Alenka Mozgan
Matematika marec 2019 Matematični kenguru 1.–9. Dušanka Colnar
Matematika april, maj 2019 Računanje je igra 1.–4. razredniki
Matematika april 2019 Tekmovanje Bober 1.–9. Dušanka Colnar
Kemija januar 2019
 
Tekmovanje iz kemije 8., 9. Anda Kavčič
Biologija oktober 2018 Tekmovanje iz biologije 8., 9. Anda Kavčič
Biologija maj 2019 Mladi čebelarji 7. Anda Kavčič
Biologija oktober 2018 Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 7.–9. Anda Kavčič
Fizika februar 2019   8., 9. Robert Dimec
Lokostrelstvo december/januar
april/maj
Šolsko, regijsko,
državno
1.–9. Vojko Colnar
Šport april, maj Program Krpan 4.–6. razredniki, Zlatko Kompan
Logika september 2018 Logika 5.–9. Robi Dimec
Biologija september 2018 Lesarski kviz 8. Anda Kavčič
Cici Vesela šola, Vesela šola maj 2019 SLJ, NIT, SPO 1.–5.,
6.-9.
razredniki, Jelka Grudnik
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

         
         
         
         

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.