Telefon: 03 / 839 12 40

Tekmovanja

Tekmovanja v šolskem letu 2019/2020

 
Področje tekmovanja Datum Vrsta Razred Vodja
Nemščina november 2019 nemščina 9. Alenka Mozgan
Zgodovina december 2019 zgodovina 8., 9. Marija Pilko
Slovenščina november 2019
 
april 2020
Cankarjevo tekmovanje, Mehurčki 1.–9.
 
1.–3.
Marija Pilko, Z. M. Sredenšek, razredniki
Geografija januar 2020 geografija 7.9. B. Nerad,
A. Suhovršnik
Slovenščina sept.–april 2020 Bralna značka 1.–9. razredniki RS, Marija Pilko
Slovenščina december 2019 Besedičica 6.–9. Zlatka M. Sredenšek, Marija Pilko
Angleščina oktober, november 2019 angleščina 8., 9. Tjaša Repenšek, Mateja Parfant
Angleščina marec 2020 angleška bralna značka 3.–9. Tjaša Repenšek,
Mateja Parfant
Nemščina marec 2020 nemška bralna značka 4.–9. Alenka Mozgan
Matematika marec 2020 Matematični kenguru 1.–9. Robi Dimec, Dušanka Colnar
Matematika april 2020 tekmovanje Bober 1.–9. Dušanka Colnar
 
Kemija januar 2020
 
tekmovanje iz kemije 8., 9. Anda Kavčič
Biologija oktober 2019 tekmovanje iz biologije 8., 9. Vojko Colnar
Biologija oktober 2019 tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 8.–9. Anda Kavčič
Fizika februar 2020   8., 9. Robi Dimec
Lokostrelstvo december/januar
april/maj
šolsko, regijsko,
državno
1.–9. Marko Brinjovc
Logika september 2019 logika 5.–9. Robi Dimec
 
Cici Vesela šola, Vesela šola maj 2020 SLJ, NIT, SPO 1.–5.,
6.9.
razredniki, Jelka Grudnik
Srečanje OtFS JSKD Mozirje Marec 2020 regijsko 1.9. Marija Vincek
Glasbena olimpijada februar 2020 glasba 7.9. Eva Stvarnik Britovšek
Turizmu pomaga lastna glava marec, april 2020
naloga.pdf
zgodovina, geografija 7.9. Blanka Nerad, Slavica Suhovršnik
Izdelava animiranih filmov april 2020 računalništvo 7.9. Duša Colnar
Mladi raziskovalci september–maj 2020 raziskovalna dejavnost 7.9. Duša Colnar
Nogomet starejši dečki oktober 2019 šport 8., 9. Marko Brinjovc
 
Nogomet mlajši dečki maj 2020 šport 5.7. Marko Brinjovc
Nogomet mlajše deklice maj 2020 šport 5.7. Marko Brinjovc
Košarka starejši dečki november 2019 šport 8., 9. Zlatko Kompan
Košarka starejše deklice november 2019 šport 8., 9. Zlatko Kompan
Košarka mlajši dečki februar 2020 šport 5.7. Zlatko Kompan
Košarka mlajše deklice februar 2020 šport 5.7. Zlatko Kompan
Odbojka starejši dečki december 2019 šport 8., 9. Zlatko Kompan
Odbojka starejše deklice december 2019 šport 8., 9. Marko Brinjovc
Odbojka mlajši dečki april 2020 šport 5.7. Zlatko Kompan
Odbojka mlajše deklice april 2020 šport 5.7. Marko Brinjovc
Kros oktober 2019 šport 6.9. Kompan, Brinjovc
 
Atletika
 
maj 2020 medobčinsko, področno, državno 5.9. Kompan, Brinjovc
 
Tekmovanje Zlati sonček, Krpan april 2020 šolsko tekmovanje 1.6. razredniki, Kompan, Brinjovc

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.