Telefon: 03 / 839 12 40

Tekmovanja

Področje tekmovanja

Datum

Vrsta

Razred

Vodja

Nemščina

 

 

9.

Alenka Mozgan

Zgodovina

 

 

8., 9.

Bojana Zupanc

Slovenščina

9. 12. 2015

Cankarjevo tekmovanje

2.–9.

Marija Pilko

Slovenščina

sept.–april 2016

Bralna značka

1.–9.

razredniki RS, Anica Stakne, Marija Pilko, Zlatka Maher Sredenšek

Angleščina

 

 

9. r.

Tjaša Repenšek

Angleška bralna značka

 

TJA

4.–9.

Tjaša Repenšek

Nemška bralna značka

 

 

7.–9.

Alenka Mozgan

Matematika

17. 3.  2016

Matematični kenguru

1.– 9.

Dušanka Colnar

Matematika

april, maj

Računanje je igra

1. – 4.

razredniki

Fizika

 

 

8., 9.

Dušanka Colnar

Lokostrelstvo

 

 

1.–9.

Vojko Colnar

Program Zlati sonček

 

 

 

 

Program Krpan

april, maj

ŠPO

4.–6.

razredniki, Zlatko Kompan

Logika

24. 9. 2015

LOG

5.–9.

 

Cici Vesela šola

maj

SLJ, NIT, SPO

1.–4.

razredniki

Vesela šola

marec, april

SLJ, NIT, DRU

4.–9.

Nada Fridman