Telefon: 03 / 839 12 40

Poklicna orientacija

POMEMBNE POVEZAVE:

 

   

NASLOV NA SPLETU: (http://www.mizs.si.) , Vpis v srednje šole

ROKOVNIK
  VPISA V 1. LETNIK SREDNJIH ŠOL za šol.l. 2017/2018
do 23. 01. 2017            objava  razpisa za vpis

 
 
 
10.  in 11.               informativni dan na SŠ
02. 2017
 
 do 28.02.2017             prijava za preskus posebnih nadarjenosti ter posredovanje dokazil
 
 
med  06. in
18. 03.2017                            opravljanje preskusov posebnih nadarjenosti
 
 
 
do 04. 04 .               posredovanje prijav za vpis
2017
 
 
07. 04. 2017                           objava številčnega stanja prijav v srednjih šolah
 
 
do 25. 04. 2017            prenos prijav na drugo srednjo šolo
 
 
04. 05. 2017                           NPZ – SLO
08. 05. 2017                           NPZ – MAT
10. 05. 2017                           NPZ – ŠPO
 
 
 
 
do 30. 05.2017            obveščanje OŠ o omejitvah vpisa
 
do 06. 06.2017             obveščanje učencev o omejitvah vpisa
 
 
do 14. 6. 2017            posredovanje MŠŠ podatkov o zaključnih ocenah, splošnem učnem uspehu dosežkih na NPZ in priznanjih
 
 
 
15. junija               razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov
2017                        in
 
do 22. 06.               prinašanje dokumentov na srednje šole in
2017                       vpis na srednje šole brez omejitve
                  
 
22. junija               objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in
2017                        vpis uspešnih kandidatov1. kroga izbirnega  postopka
 
 
 
30. junija               objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka in
2017                        vpis uspešnih kandidatov 2. kroga
                                izbirnega postopka
 
                                                                           
 
 
NASLOV NA SPLETU: (http://www.mizs.si.) , Vpis v srednje šole