Telefon: 03 / 839 12 40

Vozni red

Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov.pdfVOZI UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2016/17

 
Vozni red
 
Prihodi v šolo Gornji Grad
 
IZ SMERI
  1. PREVOZ
  1. PREVOZ
BOČNA - ČEPLJE – OTOK –– DELCE - KROPA 7.20 8.10
LENART 7.20 /
KANOLŠČICA 7.05 /
TIROSEK – NOVA ŠTIFTA 7.20 8.10
NOVA ŠTIFTA – MAČKIN KOT 7.20 8.10
FLORJAN 7.05 /
KRIŽ 7.05 8.10
 
Odhodi izpred šole Gornji Grad
 
V SMER PONEDELJEK – ČETRTEK PETEK
BOČNA - ČEPLJE – OTOK –– DELCE - KROPA 14.00        14.45 13.05       
KANOLŠČICA 14.20 13.20
LENART (KOSOV BROD) 14.00 13.05
NOVA ŠTIFTA – TIROSEK 14.00             14.45 13.05       
FLORJAN – KRIŽ 14.20 (ponedeljek in sreda)
14:45 (torek in četrtek)
13.25
NOVA ŠTIFTA – MAČKIN KOT 14.00 13.05
 
 
Prihodi v šolo Nova Štifta
 
IZ SMERI ČAS
MAČKIN KOT - TIROSEK 8.00
ŠMIKLAVŽ - DOL 8.00
 
Odhodi izpred šole Nova Štifta
 
V SMER PONEDELJEK–PETEK
MAČKIN KOT - TIROSEK 14.10
ŠMIKLAVŽ - DOL 14.10
 
 
Prihodi v šolo Bočna
 
IZ SMERI ČAS
ČEPLJE – OTOK - PODHOM – DELCE - BOČNA 7.50
 
Odhodi izpred šole Bočna
 
V SMER PONEDELJEK–ČETRTEK PETEK
ČEPLJE – OTOK – PODHOM - DELCE - BOČNA 14.10 13.15
 
 
Ravnateljica:
Blanka Nerad