Telefon: 03 / 839 12 40

Roditeljski sestanki

Prvi roditeljski sestanki za starše učencev matične in podružničnih šol bodo potekali 2. septembra 2021 po določenem časovnem razporedu oddelkov.
Ostala dva roditeljska sestanka bosta 3. februarja 2022 in 12. maja 2022 (za 9. razred po potrebi), ki ju bo sklical razrednik posameznega razreda v sodelovanju z ravnateljem in svetovalno službo.

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.