Telefon: 03 / 839 12 40

Roditeljski sestanki

Prvi roditeljski sestanki za starše učencev matične in podružničnih šol bodo potekali po skupnem roditeljskem sestanku, ki bo 10. septembra 2015 ob 17.00 uri.

Skupni roditeljski sestanek učencev 1. razredov je bil izveden 27. avgusta 2015.

Ostala dva roditeljska sestanka bosta 28. januarja 2016 in 26. maja 2016 (za 9. razred po potrebi), ki ju bo sklical razrednik posameznega razreda v sodelovanju z ravnateljem in svetovalno službo.