Telefon: 03 / 839 12 40

Roditeljski sestanki

Prvi roditeljski sestanki za starše učencev matične in podružničnih šol bodo potekali po skupnem roditeljskem sestanku, ki bo 10. septembra 2018 ob 17.00.
Ostala dva roditeljska sestanka bosta 31. januarja 2019 in 9. maja 2019 (za 9. razred po potrebi), ki ju bo sklical razrednik posameznega razreda v sodelovanju z ravnateljem in svetovalno službo.
 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.