Telefon: 03 / 839 12 40

Zelena zastava EKOŠOLE

V ponedeljek, 24. septembra 2018, je potekala v Veliki dvorani Kongresnega centra Thermana Park Laško Konferenca koordinatorjev programa Ekošola, na kateri so naše šole (OŠ Gornji Grad, POŠ Nova Štifta in POŠ Bočna) ter vrtca (Gornji Grad in Bočna) po dveh letih aktivnega dela v programu Ekošola prejeli zeleno zastavo.
Program Ekošole temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiv z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani tako imenovano zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola. V Sloveniji ga izvajajo od leta 1996  v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia.
Poleg tega izjemnega dosežka je naša šola prejela tudi nagrado za šolsko leto 2017/2018 za projekt Ekobranje za ekoživljenje.
Konference so se udeležili predavatelji, ki so spregovorili o pomenu varovanja okolja, posledicah onesnaževanja in drugih aktualnih temah.
Gospod Matevž Lenarčič, slovenski letalec in raziskovalec podnebnih sprememb, je predstavil poučno temo »Zakaj meriti črni ogljik?« in svoje zanimivo raziskovalno potovanje z ultralahkim letalom.
Mag. meteorologije Mojca Dolinar z ARSA je pripovedovala o lokalnih vidikih podnebnih sprememb.
Gospa Jerneja Jošar, diplomirana agronominja, je vse navzoče seznanila z vrtnarjenjem brez prekopavanja, pletja in zalivanja.
Predstavljeni dosežki dokazujejo, da je delo otrok ter vseh zaposlenih v naših vrtcih in šolah zelo uspešno in da lahko z dobrim medsebojnim sodelovanjem veliko dosežemo.
Tudi v bodoče se bomo trudili izpolnjevati naloge Ekošole in z različnimi eko aktivnostmi prispevati k čim večjemu varovanju našega okolja.


 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.