Telefon: 03 / 839 12 40

Knjižnični red

1. IZPOSOJEVALNI ROKI
 
Knjige (strokovne in leposlovne) 14 dni.
Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni ali več, če ni rezervirana za drugega uporabnika.
Knjige za domače branje in bralno značko 10 dni.
 
2. DRUGO GRADIVO
 
Neknjižno gradivo (avdio- in videokasete, zgoščenke) je namenjeno za uporabo pri pouku.
  
Čitalniško gradivo – referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (revije) si lahko uporabniki izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek, izjemoma po dogovoru tudi med tednom, vsekakor pa za krajši čas, če želijo iz njega fotokopirati.
 
3. ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
 
S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko.


4. OBNAŠANJE V PROSTORIH KNJIŽNICE
 
a) V ta kulturni prostor primerno vstopamo: posamično s trkanjem, pozdravom, skupinsko predvsem tiho. Učenci vstopajo v šolskih copatih.
 
b) Šolske torbe ne spadajo med knjižne police. Po prihodu v knjižnico jih najprej odložimo.
 
c) Knjižničarke ne obremenjujemo z nepotrebnimi vprašanji. Seznam knjig za domače branje in bralno značko prinašamo s seboj oziroma pogledamo nanj v knjižnici.
 
d) V knjižnico ne nosimo hrane in pijače.
 
e) Tu ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov in drugih prenosnih naprav, ki motijo prisotne.
 
f) V knjižnici se ne skrivamo, se ne lovimo, ne preklinjamo in se ne pretepamo.
 
g) Knjižne police so  namenjene le knjigam, zato nanje ne odlagamo svojih stvari.
 
h) V knjižnici smo tiho, pogovarjamo se potiho, da ne motimo ostalih obiskovalcev in knjižničarke.
 
i) V prebrani knjigi ne puščamo neljubih sledi ali svojih zapiskov.
 
j) Z izposojeno knjigo ravnamo kulturno. Mesto, kjer smo branje prekinili, označimo z listkom ali bralnim znamenjem – kazalko.
 
k) Pri izbiri si lahko pomagamo s kazalko, ki označi postavitev knjige. Če se ne odločimo za posamezno knjigo, jo damo nazaj na isto mesto, obrnjeno s hrbtno stranjo navzven. V kolikor nismo prepričani, kje smo jo vzeli, jo raje oddajmo na prostor za odlaganje pri računalniku.
 
 
5. KAJ STORITI V PRIMERU, KO UPORABNIK NE UPOŠTEVA KNJIŽNIČNEGA REDA
 
Za večkratne kršitve obnašanja v knjižnici je učencu prepovedan obisk knjižnice za najmanj 2 tedna, odvisno od teže kršitve in dogovora z razrednikom.
 
Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.
 
6. PLAČILO ODŠKODNINE ZA IZGUBLJENO ali POŠKODOVANO KNJIGO
 
Izgubljeno ali uničeno gradivo mora uporabnik nadomestiti z enakim novim gradivom. Če tega ne stori v enem mesecu, knjižnica zaračuna odškodnino v višini nabavne vrednosti gradiva. Za gradivo, za katerega knjižnica nima podatka o vrednosti ali je le-to starejše od 5 let, zaračuna odškodnino po veljavnem ceniku (5 €).
 
7. OSTALO
 
V primeru spremembe urnika knjižnice visi obvestilo na vratih knjižnice in na ostalih ustaljenih mestih.
 
Knjižnični red velja za vse obiskovalce ob vsakem času.
 
Medknjižnična izposoja je možna z Osrednjo knjižnico Mozirje in krajevno knjižnico v Gornjem Gradu.
 
 
Uporabnike prosimo, da spoštujejo knjižnico kot prostor, ki je namenjen učenju in branju,
 in da upoštevajo knjižnični red.
Upamo, da jo boste pogosto obiskovali in doživljali obilo prijetnih trenutkov ob druženju s knjigami.
 
Knjižničarki Anica Stakne in Mija Pilko
 v  sodelovanju s skupino za oblikovanje Vzgojnega načrta
 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.