Telefon: 03 / 839 12 40

Bralna značka

Branje za bralno značko se uradno začne 17. septembra, na dan zlatih knjig, zaključi pa se do konca meseca aprila, ki ga poimenujemo kar »mesec knjige«.
 
V knjižnici imamo posebej označene police s priporočenimi knjigami, ki so namenjene branju za priznanje BRALNA ZNAČKA. Učenci lahko berejo tudi druge knjige po lastnem izboru. Pri tem preverjamo primernost vsebine starostni stopnji ter poznavanje in razumevanje sporočilnosti zgodb.
Učenec mora za osvojeno priznanje prebrati 5 KNJIG.
 
Trudimo se, da bi otrokom in mladim olajšali in polepšali stik s knjigo in jim pomagali, da bi se spoprijateljili z njo. Želimo si, da bi postali redni bralci in bi to ostali tudi kasneje v življenju.
 
Knjige so ključ do zaklada modrosti;
knjige so vrata v deželo užitkov;
knjige so steze, ki vodijo navzgor;
knjige so naše prijateljice.
Pridite, berimo!
( E. Paulson)
 
Veliko veselja s knjigo v roki vam želimo.
 
 
PRIPOROČILNI SEZNAMI KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO
 
Seznami priporočenih knjig, namenjenih branju za bralno značko, se nahajajo v knjižnici.
 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.