Telefon: 03 / 839 12 40

Učbeniški sklad

V šoli posojamo učencem učbenike iz šolskega učbeniškega sklada. Za izposojene knjige iz tega sklada se zaračunava izposojnina, ki je največ 1/3 maloprodajne cene novega učbenika.
Ob koncu šolskega leta so učenci dolžni izposojena gradiva vrniti v nepoškodovanem stanju, sicer morajo doplačati znesek izposojnine (5 eur) ali kupiti nov učbenik.
 
Pravilnik

Šollsko leto 2019/2020

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.