Telefon: 03 / 839 12 40

Učbeniški sklad

V šoli posojamo učencem učbenike iz šolskega učbeniškega sklada. Za izposojene knjige iz tega sklada se zaračunava izposojnina, ki je največ 1/3 maloprodajne cene novega učbenika.
Ob koncu šolskega leta so učenci dolžni izposojena gradiva vrniti v nepoškodovanem stanju, sicer morajo doplačati znesek izposojnine (5 eur) ali kupiti nov učbenik.
 
Pravilnik

Šollsko leto 2017/178

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred