Telefon: 03 / 839 12 40

Mladi ČETRTOŠOLCI IZ OŠ GORNJI GRAD v svetu energije

Učenci 4. a razreda OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad smo se letos odločili sodelovati na natečaju Ekošole z naslovom NIZKOOGLJIČNO JE ODLIČNO.
Ko smo obravnavali vsebine o elektriki in magnetizmu, smo se podrobneje seznanili z vrstami elektrarn, pridobivanjem elektrike ter okoljskimi problemi, ki jih to prinaša.
Izdelali smo pet modelov naših elektrarn po vzoru jedrske, kajti ob podatkih smo izvedeli, da je le-ta precej manj obremenjujoča za okolje, kot so npr. termoelektrarne.
Razdelili smo se v skupine in naredili načrt za zbiranje materiala. Narisali smo idejno skico, si ogledali spletno stran Mladi v svetu energije in primere maket zadnjih nekaj let.
Za izdelavo smo potrebovali okrog 6 šolskih ur, seveda smo prej vse zbrali, premislili in postavili na podlage. Delali smo pri urah LUM in NIT ter skoraj vsak odmor po malo.
Pri delu nas je vodila misel, da je elektrarna izjemno pomembna tovarna, saj proizvaja energijo, brez katere ne znamo več živeti. Res pa je, da ni dobro, če elektrarna slabo vpliva na okolje, kjer deluje. Zato upamo, da bodo znanstveniki odkrili še kakšen način za to, da bomo rešili naš planet pred boleznimi in poškodbami, ki jih že ima.
Naše elektrarne bi proizvajale elektriko na prijazen način, brez onesnaževanja okolja in z ljubeznijo do narave.

 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.