Telefon: 03 / 839 12 40

IME IN SEDEŽ ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA Frana Kocbeka Gornji Grad
Kocbekova cesta 21
3342 Gornji Grad

TELEFONSKE ŠTEVILKE in E-NASLOVI

Tajništvo

03/839 12 40

tajnistvo-osceggrad@guest.arnes.si

Računovodstvo

03/839 12 40

racunovodstvo-osceggrad@guest.arnes.si

GSM šole - tajništvo

051/609 400

 

Ravnateljica

03/839 12 42

sola.gornji-grad@guest.arnes.si

GSM ravnateljice

041/512 954

 

Faks

03/839 12 41

 

Predmetna stopnja

03/839 12 43

 

Svetovalna delavka

03/839 12 44

minka.grcar@guest.arnes.si

Knjižnica    

03/839 12 45

 

Računalničar

03/839 12 46

 

Kuhinja 

03/839 12 47

 

Razredna stopnja       

03/839 12 48

 GSM:  041/ 313 766

Vrtec Gornji Grad

03/839 12 49

 

GSM Vrtec G. Grad

031/895 390

 

POŠ Bočna                    

03/584 51 18

 

Vrtec Bočna

03/584 51 19

 

GSM Vrtec Bočna

031/278 931

 

POŠ Nova Štifta

03/584 75 50