Telefon: 03 / 839 12 40

Šolska knjižnica - splošno

Knjižnica je kulturni prostor, namenjen učenju, branju, iskanju in izposoji gradiva ter pridobivanju informacij, pisanju domačih nalog in plakatov.
Pri delu sta potrebna mir in tišina. Tako iskanje knjig in ostalega gradiva ter zadrževanje v prostoru poteka čim tišje.
 
Učenci se v knjižnici učijo kulturnega obnašanja ter odgovornega ravnanja s knjigami in z opremo – inventarjem. Postajajo samostojni uporabniki knjižnice, ki odgovarjajo za svoja dejanja.
 
V šolski knjižnici se zbira knjižno in neknjižno gradivo, ki se strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja, ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo. Izvajajo se tudi t. i. bibliopedagoške učne ure, pri katerih se sistematično razvija pozitiven odnos do branja.
 
Vsi učenci in delavci šole so člani in uporabniki šolske knjižnice. Članarine ni.
 
Na centralni šoli si učenci lahko izposojajo knjige in drugo knjižnično gradivo vsak dan po urniku izposoje, izjemoma pa tudi drugače po predhodnem dogovoru s knjižničarko. Na podružnicah knjige izposojajo učiteljice po dogovoru.
Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali v čitalnici.
 
Ob koncu šolskega leta morajo vrniti vsa izposojena gradiva. Morebitno izgubljeno knjigo morajo nadomestiti z novo ali jo plačati.
 
 
 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.