Telefon: 03 / 839 12 40

Podaljšano bivanje

PODALJŠANO  BIVANJE
 
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno - izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od  1. razreda do vključno 5. razreda.
Na šoli poteka podaljšano bivanje od 11.50. ure  do 16.00  ure. Učenci se vanj vključijo  prostovoljno s pisno prijavo staršev.
Cilje podaljšanega bivanja predpisuje Nacionalni koncept in jih dosegamo z različnimi dejavnostmi:
 
- kosilo,
- sprostitvene dejavnosti,
- ustvarjalno preživljanje časa in
- samostojno učenje
 
 KOSILO
 Učenci vključeni v podaljšano bivanje, imajo v šoli organizirano kosilo. Navajajo se na kulturno hranjenje in vedenje pri mizi.
 
SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
 Učenci se sprostijo po rednem pouku, se pogovarjajo, odidejo k interesnim dejavnostim,
 obiščejo šolsko knjižnico, občasno uporabljajo tudi IKT, gredo na sprehod, se igrajo  različne igre v razredu ali na šolskem igrišču.
 
SAMOSTOJNO UČENJE
 
 Namenjeno je navajanju učencev na samostojno učenje. Učijo se načrtovati svoje delo in
 upoštevati navodila. Pri tem se naučijo uporabljati različne vire in iskati/nuditi pomoč.
 
USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
 
Namenjeno je razvedrilu, sprostitvi in počitku. Izvajajo se različne vsebine po izbiri učencev.
 
NAPOTKI ZA STARŠE
 
- Vsak odhod iz podaljšanega bivanja morajo učenci sporočiti učitelju.
 
- V primeru, da vaš otrok odide iz podaljšanega bivanja prej kot običajno, ali po njega
 
   pride druga oseba, to pisno sporočite učitelju podaljšanega bivanja.
 
-  Domače naloge bodo učenci pisali predvidoma od 13.30 do 14.20. Za domačo
    nalogo ni odgovoren učitelj podaljšanega bivanja, temveč otrok in starši.
 
- Če bomo v času podaljšanega bivanja na igrišču, telovadnici ali drugih prostorih šole,
   bo na vratih učilnice obvestilo.
 
- Starše prosimo, da ob prevzemu otroka počakajo pred razredom.
 
- Starši ste dolžni upoštevati čas odhoda otroka iz podaljšanega bivanja, ker se na osnovi
  podatkov, navedenih v prijavnicah, skupine združujejo.

 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.