Telefon: 03 / 839 12 40

Eko šola

MLADI V SVETU ENERGIJE

Učenci 4. a razreda so na natečaju EKO-šole "Mladi v svetu energije" dosegli 3. mesto med vsemi sodelujočimi šolami, zato smo bili dne 6. 6. 2019 povabljeni na podelitev priznanj v Krško.
Med potjo po Zgornji in Spodnji Savinjski dolini smo se ustavili na celjskem gradu, da so si učenci z višine ogledali mesto Celje in spoznali celjske knežje junake.
Nato smo se ob Savinji peljali do Zidanega Mosta, kjer se Savinja izlije v Savo. Ob Savi smo spremljali kraje, hidroelektrarne in pokrajinske posebnosti tega dela Slovenije.

AKTIVNOSTI EKOŠOLE

PREDSTAVITVE IZDELKOV UČENCEV V PROSTORIH ŠOLE
 
Med tem šolskim letom smo imeli precej priložnosti, da smo izdelke učencev pokazali oz. uporabili za dekoracije pri prireditvah, predstavitvah ter priložnostnih razstavah na šoli (na panojih ali razstavnih mizicah) ali zunaj nje (v avli kulturnega doma, na novoletni jelki pred šolo). Tako so izdelki imeli dvojno vlogo – izdelani kot reciklaža so obogatili aktualni dogodek kot dekorativni dodatek.
 
 
IZDELAVA PREDMETOV IZ RAZLIČNIH NARAVNIH MATERIALOV
 

Kolesarski izpit

Učenci petega razreda so v petek, 14. 6. 2019, izvedli praktični del kolesarskega izpita.
Člani ZŠAM Mozirje so najprej natančno pregledali njihova kolesa, ponovili pravila varne vožnje in jih opozorili na nevarna mesta na kolesarski poti.
Učenci so si nadeli čelade in z nestrpnostjo ter velikimi pričakovanji pričeli z vajami pravilne vožnje s kolesom.
Predstavniki ZŠAM Mozirje so jih med vožnjo usmerjali in jim svetovali. Za varen potek kolesarskega izpita sta poskrbela tudi policist in policistka iz Policijske postaje Mozirje.

Krkijev likovni natečaj

V četrtek, 6. 6. 2019, so obiskali učence razrednega pouka organizatorji likovnega natečaja z nazivom »Poznate Krkija?«, ki ga je organiziralo podjetje Avto Krka d.o.o. Učenci so se razveselili maskote z imenom Krki, ki skrbi za varnost vseh udeležencev v prometu.
V natečaju je sodelovalo 36 šol in vrtcev ter skoraj 1000 otrok. Nagrajeni so bili tudi učenci naše šole.

DEJAVNOSTI EKOŠOLE

PTICE POZIMI
 
Učenci prvega in drugega razreda so marljivo krmili ptice v ptičji krmilnici pri šoli. Z velikim interesom so jih opazovali in na ta način razvijali vrednote ohranjanja narave.
Spoznali so, da ima lahko hranjenje ptic tudi neželene učinke zaradi možnosti prenosa povzročiteljev bolezni med pticami, zato so krmilnico skrbno počistili pred vsakim ponovnim nasipom sveže hrane. Hrano so nasipali v zmernih količinah takrat, ko je sneg pokril zemljo in so si ptički težko našli hrano.

Svetovna učna ura

Učenci 9. razreda naše OŠ so pripravili in izvedli učno uro, s katero so poučili druge učence na šoli od 1. do 9. razreda, kako lahko sami pripomorejo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.
Učenci so izpostavili 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih sprejele države članice OZN. Cilji se nanašajo na vsa področja našega življenja: od skrbi za okolje, uporabe obnovljivih virov energije, odgovornega potrošništva do zdravja, kakovostne izobrazbe ter drugih dobrin.

EKOLOGIJA JE NAŠ NAČIN ŽIVLJENJA

RECIkliranje + EKOlogija = RECI-EKO
 
RECI-EKO je dejavnost, ki zvesto sledi naslednjim usmeritvam:
- Pokvarjeno popravi, odvečno podari, neuporabno recikliraj!
- Vsak odpadek še ni smet!
- Dajmo odpadkom »drugo priložnost«!
 
Pri naši dejavnosti iz skoraj neuporabnih stvari delamo skoraj uporabne. Ob tem se učimo ekološkega razmišljanja, recikliramo v skladu z našimi sposobnostmi, spoznavamo nove delovne postopke in razvijamo ročne spretnosti.

VAS S SAMOOSKRBO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Manjše vasi, ki ležijo poleg vodnih tokov, bi se v prihodnosti lahko samooskrbovale s čisto energijo. V mislih imamo hidroelektrarne. Delujejo na princip dinama, ne uničujejo okolja ter nimajo stranskih produktov, ki bi onesnaževali, ali elementov, ki bi jih bilo po preteku delovanja potrebno razgraditi.
Hidroelektrarne sodijo med najstarejše elektrarne, če že ne predstavljajo kar najstarejšega načina pridobivanja električne energije. Delujejo podobno kot stare žage in mlini iz preteklosti.
 

GORNJEGRAJSKE VETRNE ELEKTRARNE IN HIDROELEKTRARNE ZA BREZPLAČNO OSNOVNO ŠOLO

Učenci 5. a razreda OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad so za natečaj Mladi v svetu energije izdelali tri makete elektrarn.
Jan Benedik, Jan Janžovnik, Tilen Pahovnik in Žan Pečnik so izdelali hidroelektrarno, Srečko Lamprečnik vetrno elektrarno, Jan Drečnik in Anej Plešnik pa hidro-vetrno elektrarno. Odlične nizkoogljične elektrarne prihodnosti bi postavili na primerna, okoljsko sprejemljiva mesta v Zgornji Savinjski dolini, ki bi bila varna za ljudi, živali in rastline.

Mladi ČETRTOŠOLCI IZ OŠ GORNJI GRAD v svetu energije

Učenci 4. a razreda OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad smo se letos odločili sodelovati na natečaju Ekošole z naslovom NIZKOOGLJIČNO JE ODLIČNO.
Ko smo obravnavali vsebine o elektriki in magnetizmu, smo se podrobneje seznanili z vrstami elektrarn, pridobivanjem elektrike ter okoljskimi problemi, ki jih to prinaša.
Izdelali smo pet modelov naših elektrarn po vzoru jedrske, kajti ob podatkih smo izvedeli, da je le-ta precej manj obremenjujoča za okolje, kot so npr. termoelektrarne.

Strani

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.