Telefon: 03 / 839 12 40

Učbeniški sklad

UČBENIŠKI SKLAD, DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE ZA ŠOL. L. 2020/2021
 
Spoštovani starši!
 
Pred nami je konec šolskega leta, ko ponovno razmišljamo o nakupu učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za prihodnje šolsko leto.
 
Učbenike si učenci lahko izposodijo iz šolskega učbeniškega sklada. Za brezplačno izposojo učbenikov, ki si jih bodo učenci izposodili v šolski knjižnici v prvih dneh novega šolskega leta, morate obvezno izpolniti naročilnico za brezplačno izposojo in jo vrniti razredniku do 24. 6. 2020.
 
Učenci 1., 2. in 3. razreda bodo brezplačno prejeli komplet učnih gradiv predvidoma prvi dan pouka.
 
Ob izteku šolskega leta morajo učenci vrniti komplet izposojenih učbenikov v šolsko knjižnico. Če bo kakšen učbenik uničen ali izgubljen, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega oz. plačati odškodnino.
 
Nakup delovnih zvezkov in potrebščin, ki jih učenci potrebujejo, je prepuščen vaši izbiri. Lahko jih izberete izmed ponudb, ki so jih za vas pripravile različne založbe, ali pa se odločite za nakup kjer koli drugje. Za morebitne napake in spremembe cen v ponudbah založb ne odgovarjamo.
 
V preteklih letih ste ob zaključku šolskega leta običajno prejeli tri ponudbe (Kopija-nova, Papirnica Petka Mozirje in MK), letos pa boste lahko vse naročali preko spleta ali pa se boste odločili za nakup v trgovini oz. papirnici.
Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin je objavljen spodaj, dodane so tudi spletne povezave do nekaterih ponudnikov.
 
Povezave do ponudnikov učnih gradiv:

  • Kopija-nova:
https://www.kopija-nova.si/os?pmr=8w&pmid=q6b8ccv8elwi

 
 
Naročilnica za brezplačno izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada za šol. l. 2020/21.

 
Skrbnica Učbeniškega sklada

 
Pravilnik

Šollsko leto 2020/2021

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.